MÜŞTERİ ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

Veri Sorumlusu: Hoya Turkey Optik Lens Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adres: Fatih Mh. Yakacık Cd. No:94/1 Sancaktepe/ İSTANBUL

Veri Sorumlusu sıfatıyla Hoya Turkey Optik Lens Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından rıza vermem durumunda kişisel verilerimin işleneceği bilgisi verildi.

Kişisel verilerimin işlenmesine yönelik haklarım ve işleme faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı bilginin yer aldığı “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Müşteri Adayı Aydınlatma Metni”ni okuduğumu ve anladığımı, yukarıda belirtilen amaçlar ve işleme faaliyetleriyle sınırlı olarak yukarıda sayılan kişisel verilerimin işlenmesine, yurt içi ve yurt dışındaki alıcı gruplarına aktarılmasına, Tıbbi Cihaz Satış Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ve Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca; Şirket tarafından tarafıma yapılan her türlü nakdi ve ayni değer aktarımlarının ve anılan değer aktarımının amacının; Aydınlatma Metni’nde yer alan kişisel verilerim ve ilgili yasal düzenlemeler kapsamında gerekli olacak tüm bilgilerimin Şirket tarafından gerçekleştirilen ve/veya sponsor olunan tüm etkinliklere katılımım ile Şirket tarafından yapılan her türlü nakdi ve/veya ayni değer aktarımları ve kongre, sempozyum, bilimsel ve eğitsel toplantılara katılımım, T.C. Sağlık Bakanlığı nezdinde yapılması gerekli tüm işlemlerin yapılması dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Yönetmelik, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan kılavuzlar ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülükler de dâhil olmak üzere bilumum hukuki yükümlülükleri yerine getirmek, verilerimin her türlü meşru amaçla işlenmesi ile yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren grup şirketleri ve Şirket bilgisayar sistemlerine teknik altyapı hizmetleri veren üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar ile paylaşılması ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülecek mecra(lar)da yayınlanmak üzere T.C. Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesi hususlarına rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.